Stengt ut sesongen

På den møte 28. april 2020 besluttet styret at det ikke arrangeres klubbkvelder på denne siden av sommeren. Dette innebærer at første mulige klubbkveld kan arrangeres til høsten.

Det er berammet nytt styremøte den 18. august, hvor styret tar stilling til eventuell gjenåpning av klubbkveldene, samt fastsettelse av dato for første klubbkveld.

På dette styremøtet besluttes også om den påbegynte vårturneringen skal spilles ferdig i høsthalvåret, alternativt at resterende partier skal kanselleres.