Oppdatering om tingenes tilstand

Det har i dag blitt avholdt styremøte, hvor det har blitt besluttet å videreføre stengingen av klubbens aktiviteter inntil Corona-situasjonen er mer avklart. Dette gjelder også barnesjakk. Vi kommer med mer informasjon om åpning, samt gjennomføring av det pågående klubbmesterskapet, når vi vet mer.

I mellomtiden er det mange som utvider aktiviteten på nettet. En av disse er Hell Chess Academy, som kjører daglige turneringer via Lichess. Turneringene er åpen for alle, og med tilfeldig trekning av premier. For mer info se https://www.hellchessacademy.com/sjakkhelg-pa-internett/

For øvrig tar NSF sikte på å avholde årets kongress 5.7 i Stjørdal, og ønsker i den forbindelse forslag til kandidater til vervene som er til valg. Frist 30.4. For mer informasjon se her.