Caissa og corona

Som de fleste sikkert har fått med seg har helsemyndighetene i dag lagt ned store restriksjoner for å få dempet Covid-19-pandemien som i disse dager for alvor har begynt å gripe tak i Norge. Dette innebærer blant annet stenging av alle landets skole og barnehager, og restriksjoner på blant annet kultur- og idrettsarrangementer. Styret har derfor i dag bestemt at spillekveldene frem til påske innstilles. Det samme gjelder barnesjakken.

Informasjon vil sendes ut til klubbens medlemmer. Vi legger også ut informasjon på hjemmesiden og på Facebook fortløpende etter hvert som vi vet mer.