Turneringsstøtte

Retningslinjer for turneringsstøtte fra og med 2023

Landsturneringen bør stå i første rekke og det er naturlig å oppmuntre til deltagelse i denne, men også andre turneringer kan vurderes.
Det gis støtte til startkontingent, overnatting, og reise (det oppfordres til bruk av kollektiv, men ved bruk av bil; kjøregodtgjørelse etter statens satser begrenset
oppad til 300 km totalt). Max beløp kr 3.000 pr deltager.
Dersom flere drar på samme turnering, vil det være en begrensning i samlet støtte; oppad til kr 20. 000.

Forutsetninger for støtte

Deltaker(e) må være medlem av Caissa. Deltaker skal i søknad beskrive turnering, forventet utlegg og leveres styret v/leder i god tid. Utbetaling skjer på
bakgrunn av retningslinjer, søknad og innleverte kvitteringer. Avvik fra retningslinjene kan kun gis av styret.