Opplæring

Caissa starter opp med skolering for «B» gruppa i grunnleggende teknikker innen åpning/ midtspill og sluttspill. Opplæringen vil finne sted hver Mandag kl. 18..00 til 18.45 i spillelokalene, med oppstart 23.01.

Anders, sammen med Olav og Leif, vil stå for gjennomføringen.

8 er påmeldt – og det er plass til flere.

Velkommen.