Årsmøte

Det kalles inn til årsmøte for klubbens medlemmer i klubbens lokaler 14.3 klokken 18:00.

Foreløpig saksliste:

  • Konstituering av møtet, valg av møteleder og referent
  • Styrets årsberetning
  • Caissas ungdoms årsberetning
  • Regnskap 2021 (Caissa og Caissa ungdom)
  • Materialregnskap
  • Budsjett 2022, for Caissa og Caissa ungdom
  • Valg av styre
  • SGP 21. – 23. oktober
  • Camp Caissa
  • Eventuelt