Ekstraordinært årsmøte 17.9

Det innkalles til et ekstraordinært årsmøte 17.9 klokken 1800 i klubbens lokaler.

Det skal da behandles et par saker angående endring av vedtekter og statuter som vi ikke fikk behandlet i forrige årsmøte ettersom vi ikke fikk samlet nok av klubbens medlemmer. Mer info om saksliste kommer, men sett av datoen.

Selve årsmøtet vil vare fra ca 1800 til 1900. Fra klokken 1900 og utover vil vi følge opp med en hyggelig aften med litt reker, drikke og muligens litt spilling for de som er interesserte i dette. På denne delen av kvelden vil det derfor være en egenandel på 100,- for de som ønsker å delta. Selve årsmøte-delen den første timen er selvfølgelig gratis.

Påmelding kan sendes til Erik Sandvik, eller si fra på en av klubbkveldene.