Referat fra styremøte 1.4

Vedlagt ligger referat fra styremøtet 1.4.