Hvit trekker og setter matt i to trekk 
       


Hvit trekker og setter matt i tre trekk
Hint: Tenk sisteradsmatt - LØSNING