Hvit trekker og setter matt i to trekk 
Hint: Sort "truer" å ødelegge 2-trekkeren med Lf6+. Hvordan omgår hvit dette problemet?
LØSNING
       


Hvit trekker og setter matt i tre trekk