Velkommen til
Landsturneringen 2012

                           
 

Hjem

  Spillested  

Program

 

Klasser

 

Resultater

 

Sidearrangementer

 

Kontakt

Live
 

Oppsummering NSFs kongress

 

Under følger en kortversjon av vedtak og valg fra NSFs kongress i dag 08.07.12. Dette som en service til de som ikke hadde anledning til å komme til kongressen. Offisielt referat kommer senere. Punktene henviser til tilsvarende i kongresspapirene. Kongressen varte i drøyt 3 timer og ble avsluttet med stående applaus til Øistein Yggeseth som ga seg som turneringssjef etter 26(!) år i vervet.


Forslag 1: Endring av reglement for Landsturneringen, punkt 1
Forslaget ble vedtatt

Forslag 2: Endring av regler for stikkamp.
Forslaget ble vedtatt

Forslag 3: Mulighet for flere spillesystemer i Landsturneringen.
Forslaget ble vedtatt, men med sentralstyrets presisering om at eliteklassen alltid skal spilles som sveitser

Forslag 4: Endring i reglement for Seriesjakken
Endelig vedtak fattes av sentralstyret, men kongressen støttet forslag. Dog med presisering om maks 1 utenlandsk spiller pr lag

Forslag 5: Endring i reglement for Seriesjakken og NM for lag.
Endelig vedtak fattes av sentralstyret, men kongressen støtter forslaget.

Forslag 6: Omorganisering av Østlandsserien
Forslaget ble vedtatt

Forslag 7: Endring i reglement for Landsturneringen, mesterklassen
Forslaget i opprinnelig form ble nedstemt. Men RU's alternative tekst ble vedtatt.

Forslag 8: Innføring av klasse Kandidat
Forslaget ble nedstemt.

Økonomi:
Forbundskontingent vedtatt uforandret.

Landsturneringen 2014: Tildelt Norsk Sjakkforlag & Trondheim Sjakkforening som eneste søkere. Arrangeres i Trondheim.

Valg: Valgkomiteens forslag vedtatt med følgende unntak:
Sentralstyre: Aage Sivertsen (Kristiansund) ble valgt i steden for Svein Erik Lurdalen
Eliteutvalget: Bjørn Haveland (Bærum) og Paul Johansen (Moss) ble valgt i steden for Bjørnar Byklum og Jon Ludvig Hammer.

 
 
 
 

© Caissa 2012