Styre

Medlemsskap

Historikk

ELO

Linker

Lover

Turneringsreglement

Premiereglement

   

 

Sjakklubben Caissa er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Vårt organisasjonsnummer er 983 906 737.
Vi er også godkjent av Lotteritilsynet etter lotteriloven §4b. Vårt godkjenningsnummer er 2002007481.

Vårt kontonummer er 2490.55.31324.

 

Styrene i Sjakklubben Caissa og Caissas ungdom velges på årsmøtet. For 2017 kles vervene av følgende personer:

 

Caissa

Verv Navn E-post Tlf
Leder Pål Farmen leder@caissa.no 928 18 660
Turneringsleder Carl Eric Horda turneringsleder@caissa.no 917 11 358
Kasserer (valgt for 2 år i 2017) Rune Hansen kasserer@caissa.no 970 95 086
Sekretær (valgt for 2 år i 2016) Morten Skarstad sekretar@caissa.no 951 63 363
Materialforvalter Bjørnar Hilmar-Sollie materialforvalter@caissa.no 400 54 706
Varamedlem Ivar Ramberg iva-ramb@online.no 976 81 380

 

Caissas ungdom

Verv Navn E-post Tlf
Leder Vetle Sundby ungdom@caissa.no 924 88 705
Turneringsleder/Nestleder Morten Sundby ybdnus@outlook.com 905 59 235
Kasserer Rune Hansen kasserer@caissa.no 970 95 086
Sekretær Jørund Løbach Jørgensen adert90@gmail.com
930 66 225
Foreldrerepresentant Øystein Bjørgum o_bjorgum@yahoo.com 993 11 717

 

 

Spørsmål eller kommentarer til sidene?

Send dette til webmaster@caissa.no