Hvit trekker og setter matt i tre trekk
Løsning:
Løperne sperrer fluktfeltene bakover og 5.raden blir nærmest å betrakte som 8.raden.
1. Kg3 f4 (tvunget), 2. Kf3 Kf5 (tvunget), 3. Tc5#