Hvit trekker og setter matt i to trekk 
LØSNING
Hint: Sort "truer" å ødelegge 2-trekkeren med Lf6+. Hvordan omgår hvit dette problemet?
Hvit løser problemet med Lf6+ ved å spille 1. Se4! Uansett svartrekk blir svart matt i neste - prøv selv så ser du at det stemmer.